Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 7 Vanhusneuvoston toiminnasta tiedottaminen ja tunnetuksi tekeminen

MliDno-2018-2532

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto on kunnassa lakisääteinen ikääntyneen väestön vaikuttamistoimielin. Neuvoston edustajat valitaan eläkeläisjärjestöjen keskuudesta valintakokouksessa valtuustokauden ajaksi. Valinnassa huolehditaan, että eri järjestöjen, sukupuolijakauman ja alueellisen edustuksen periaatteet toteutuvat. Eläkeläisjärjestöt edustavat jäseniään ja kaikkia mikkeliläisiä ikäihmisiä.

Tiedon kulun varmistamiseksi ja parantamiseksi ikääntyneen väestön ja vanhusneuvoston edustajien välillä halutaan kehittää tehokkaita toimintamalleja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto käy keskustelun ja ideoi toimintamallia tiedonkulun ja vuoropuhelun parantamiseksi ikääntyneen väestön tarpeiden esille nostamiseksi vanhusneuvoston käsittelyyn. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti valmistella toimintamallin tiedonkulun ja vuorovaikutuksen parantamiseksi.

Lisäksi vanhusneuvosto totesi, että Omatorilla ja Olkapisteellä on vanhusneuvoston hyvä olla esillä. Vanhusneuvosto esittää lisäksi, että se voi järjestää tiedotustilaisuuden vanhusneuvoston näkyvyyden lisäämiseksi ja nostaa esille medialle aktiivisesti asioita, mitä tehdään.  Ensimmäiseksi toimeksi päätettiin ottaa yhteyttä radioon ja saada vanhusneuvosto esille radiossa.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää etenemisestä toimintasuunnitelman laatimiseksi. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti laatia toimintamallin tiedottamisesta ja vanhusneuvoston tunnetuksi tekemisestä sekä vuorovaikutuksesta kuntalaisten kanssa. Puheenjohtajisto laatii rungon toimintamallista ja tuo sen seuraavaan kokoukseen. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.