Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 9 Vanhusneuvoston ja vammaisneuvoston yhteinen lausunto eteläisen aluekoulun hankesuunnitelmaan

MliDno-2019-581

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. Vanhusneuvosto päättää lähettää liitteenä olevan lausunnon tiedoksi kaupunkiympäristölautakunnalle ja edelleen kaupunginhallitukselle. 

Päätös

Merkittiin. Hyväksyttiin. 

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.