Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Toimintasuunnitelma vuodelle 2020/Vanhusneuvosto

MliDno-2020-180

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Esitys annetaan kokouksessa. 

Päätös

Sihteeri esitteli toimintasuunnitelmaluonnoksen, josta käytiin keskustelu. Sihteeri kokoaa toimintasuunnitelman ja lähettää sen kommentoitavaksi vanhusneuvostolle. Toimintasuunnitelma hyväksytään seuraavassa kokouksessa.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.