Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Toimintakertomus vuodelta 2019/Vanhusneuvosto

MliDno-2020-179

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Esitys annetaan kokouksessa. 

Päätös

Sihteeri esitteli toimintakertomusluonnoksen, josta käytiin keskustelu. Sihteeri kokoaa toimintakertomuksen ja lähettää sen kommentoitavaksi vanhusneuvostolle. Toimintakertomus hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

Merkitään, että Raimo Himanen poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.