Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Terveiset lautakuntien kokouksista ja vanhusneuvoston esitykset lautakuntiin

Päätös

Ei tiedotettavia asioita. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.