Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Seuraava kokous

MliDno-2018-2536

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää, että seuraava kokous pidetään torstaina 20.2.2020 klo 13.00 Etelä-Savon ammattiopistolla, Otavankatu 4, Mikkeli. 

Päätös

Vanhusneuvosto päätti pitää seuraavan kokouksen torstaina 20.2.2020 klo 13.00 Etelä-Savon ammattiopistolla.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.