Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut asiat

Päätös

  • Essoten vanhus- ja vammaisneuvoston kokouksessa on käsitelty vammaispolittiinen ohjelma sekä neuvoston toimintasuunnitelma. Neuvostossa on keskusteltu Sansian kyytipalvelun haasteista. Essoten Omatorille tulee palautelaatikkokäytäntö Essoten vanhus- ja vammaisneuvostolle. Puheenjohtaja selvittää, voiko samaan laatikkoon saada myös Mikkelin vanhusneuvostolle suunnatut palautteet.
  • Päätettiin laatia kaupunginhallitukselle kannanotto kaupungin koko henkilöstöä koskevien yt-neuvottelujen päätöksistä hyvinvointityön resurssien vähentämisestä. Lakkautettavat tehtävät kohdentuvat kunnan lakisääteisiin velvoitteisiin, kuten hyvinvointi-, ehkäisevä päihdetyö sekä vaikuttamistoimielinten, kuten vanhus- ja vammaisneuvoston valmistelutyöhön.
  • ReissuEllu-autopalvelu aloittaa toimintansa. Hankekoordinaattori Sointu Pajunen koordinoi hanketoimintaa (sointu.pajunen@essote.fi).
  • Haukivuoren ikäihmisille kysyttiin kuljetustukea liikuntaryhmiin haettavaksi perintövaroista.
  • Liikkuva Mikkeli 2030 -työpaja ikäihmisille pe 21.2. klo 13.15 lounashuoneella.
  • Jäsen Tapani Lyyra esitteli vanhusneuvostotyön kehittämisideoita, joihin palataan seuraavassa kokouksessa.

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.