Vanhusneuvosto, kokous 24.1.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 12 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34. 


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.