Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Tiedotettavat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Hyvää elämää ikääntyneille - Mikkelin ikäphjelma 2025 on viety hyväksyttäväksi Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakuntaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittin tiedoksi Ikäohjelman käsittely.

Merkittiin, että Ikämessut pidetään Mikkelissä vanhustenviikolla torstaina 5.10. klo 10 pääkirjaston Mikkeli-salissa, os. Raatihuoneenkatu  6, Mikkeli. Vanhusneuvosto esittäytyy messuilla. 

 

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.