Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 46 Talousneuvolapalvelut

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan ennakoivan talousneuvonnan ja talousneuvolan palveluista. Ennakoivan talousneuvonnan asiantuntija Riina Koskinen esittelee palveluita.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Esitys liitteenä.

Merkitään, että talousneuvolan asiantuntija Riina Koskinen poistui kokouksesta tämän pykälän 46 käsittelyn päättyessä klo 13.39. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.