Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Palautelaatikoiden palautteet

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan palautelaatikoiden palautteet.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että pääkirjaston palautelaatikko on siirretty yläaulaan lehtilukusalin remontin myötä. Palauteessa oli toivetta lisäresursseista kotihoitoon. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.