Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Muut asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Toivottiin, että eläkeläisjärjestöt tekevät yhteistyötä matkojen ja toimintojen järjestämisessä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.