Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 48 Lautakuntien terveiset

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan lautakuntien terveiset ja vanhusneuvosto antaa evästyksensä tuleviin lautakuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan kokouksessa on käsitelty talousseurantaa. 

Kaupunkikehityslautakunnan kokouksessa on käsitelty osallistuvan budjetoinnin investointikohteita, tavoitteellisen tietoliikenneverkon suunnittelua, jätehuoltomääräyksiä, kiinteistöverohanketta. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.