Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 45 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Himanen ja Tuula Lahtinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 25.5.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaisesti. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.