Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 49 Eloisan vanhusneuvoston ja lautakuntien terveiset

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan terveiset Eloisan vanhusneuvostosta ja lautakunnista. Vanhusneuvosto antaa evästyksensä tuleviin kokouksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi Eloisan vanhusneuvoston terveisinä, että on todettu mm. ostopalveluiden ja omien palveluiden suhdetta. 

Lautakuntien terveisinä merkittiin, että lautakunnan kokousta on siirretty kesäkuulle. Kokouksessa käsitellään palvelutuotantoasioita. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.