Vanhusneuvosto, kokous 23.5.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 47 Eloisan ikäneuvolapalvelut

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Eloisan ikäneuvolapalvelut ovat käynnistyneet. Eloisan vanhuspalveluiden fysioterapeutti Anne Loponen esittelee palveluita vanhusneuvostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi, että kuultiin esitys ikääntyneiden palveluista Omatorilla. Ikääntyneiden terveydenhoitajan vastaanotto Omatorilla on arkisin ilman ajanvarausta klo 10-12. Toiminta on asiakkaalle maksutonta. Ikääntyneiden asiakasohjaus on arkisin klo 9-15  puh. 015 211 557.

Merkitään, että asiaa esitelleet fysioterapeutti Anne Loponen ja terveydenhoitaja Hanne Sorjonen poistuivat kokouksesta tämän pykälän 47 käsittelyn päättyessä klo 14.06. 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.