Vanhusneuvosto, kokous 21.1.2021

Esityslista on tarkastamaton

§ 3 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Himanen ja Raimo Himanen. 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti tiistaina 26.1.2020 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.