Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 61 Vanhusneuvoston työn alla olevat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

- Palautelaatikoiden tilaus ja ohjeteksti. Keskustellaan, mitä ohjetekstissä hyvä olla.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että palautelaatikoiden ohjetekstissä halutaan näkyvän selkeästi Mikkelin vanhusneuvosto. Palautetta toivotaan ikäihmisten hyvinvointiin liittyvistä asioista, kehittämisideoita ja aloitteita vanhusneuvostolle. Kirjataan, että palautelaatikot tyhjennetään kerran kuukaudessa. Kerrotaan, miten aloitteiden käsittely etenee. Palautteen antajan jättäessä yhteystietonsa voidaan vastata palautteen antajalle palautteen käsittelystä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.