Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 58 Tiedotettavat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Merkitään tiedoksi, että kuultiin tietoisku asianhallintajärjestelmään kirjautumisesta. Asiaa selosti asiakirjahallintopäällikkö Max Mustapää.

Kuultiin valtuustostrategian valmistelutilanne hyvinvointikoordinaattorilta.

Vanhusneuvoston esite päivitetään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi tietoisku asianhallintajärjestelmästä. Toivottiin, että jatkossakin esityslista lähetetään sähköpostin liitteenä. Merkittiin, että Max Mustapää poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen klo 13.28.

Kuultiin valtuustostrategian valmistelutilanne. Vanhusneuvosto työskentelee teemojen parissa seuraavassa kokouksessa. Evästyksenä vanhusneuvosto ohjelmatyöhön toi kysymyksen, miten kaupunki varautuu ikääntymiseen ja ikääntymisen lisääntymiseen. Lisäksi tärkeänä nähtiin laajan Mikkelin kaikkien alueiden huomiointi.

Merkittiin tiedoksi, että vanhusneuvoston esitteen päivitys on työn alla.

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.