Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Terveiset ja evästykset lautakuntiin ja Essoten vammais- ja vanhusneuvostoon 

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan terveiset lautakuntien kokouksista ja Essoten neuvostosta sekä vanhusneuvosto evästää edustajia seuraaviin kokouksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyvinvoinnin ja osalllisuuden lautakunnassa on käyty läpi vuoden 2022 talousarviota. Vanhusneuvostolle on tullut lausuntopyyntö talousarvioista 12.11.2021 mennessä.

Kaupunkiympäristölautakunta käsitteli vuoden 2022 talousarviota.  Molemmissa lautakunnissa on käsitelty strategian valmistelun tilanne. Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa oli strategiatyöpaja.

Merkittin, että Essoten vammais- ja vanhusneuvosto ei tällä hetkellä kokoonnu eikä uutta neuvostoa nimetä kuin vasta hyvinvointialueen käynnistyessä.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.