Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Seniorimessut Haukivuorella 22.10.

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

SENIORIMESSUT järjestetään Haukivuorella perjantaina 22.10. 2021 klo 9-15.

Tilaisuuden avaa Essoten vanhus- ja vammaispalvelujen johtaja ja sote-uudistuksen projektipäällikkö Niina Kaukonen, joka esittelee myös Etelä-Savon hyvinvointialueen Ikäohjelmaa, joka on yleisön kommentoitavana.

Mukana messuilemassa myös Teatteri Henkireikä ja Anja Friari.

Virkistystä messupäivään tarjoaa kahvila.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Päätetään vanhusneuvoston osallistujat vanhusneuvoston messupisteelle ja evästykset heille.

Päätös

Päätettiin, että vanhusneuvostosta Haukivuoren seniorimessuille osallistuvat Hannu Karttunen ja Risto Korhonen.

Heille maksetaan matkakorvaukset vanhusneuvoston varoista.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.