Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 63 Muut asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

- 9.11.2021 Pääsetkö rohkeasti senioriksi? koulutuspäivä Hotelli Vaakunassa Mikkelissä.

- 4.11. Vanhusneuvostopäivä


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.