Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Himanen ja Aila Hänninen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti perjantaina 22.10.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi ja pöytäkirjantarkastajat esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.