Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 14.59.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.