Vanhusneuvosto, kokous 20.10.2021

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Kokouksen avaus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.02.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.