Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 8 Vanhusneuvoston valmistelussa olevat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto valmistelee parhaillaan

- toimintakertomus 2022

- toimintasuunnitelma 2023

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi toimintakertomuksen ja toimintasuunnitelman valmistelun tilanne.

Merkittiin lisäksi, että vanhusneuvosto osallistuu yhteistyössä vammaisneuvoston kanssa vaalitentin toteuttamiseen ennen eduskuntavaaleja.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.