Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 6 Terveiset lautakunnista ja vanhusneuvoston evästykset tuleviin lautakuntiin

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan terveiset lautakunnista ja vanhusneuvosto antaa evästyksensä seuraaviin lautakuntiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi:

Kaupunkiympäristölautakunnassa on käsitelty kuljetuskysymyksiä. Tänään tulossa olevassa kokouksessa on mm. kaavoitusasioita.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa on palkittu menestyneitä urheilijoita. Henkilöstön työssä jaksamisesta on keskusteltu.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.