Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 10 Muut asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätös

Merkittiin, että palautelaatikoista on saatu yksi palaute kirjastolta. Saatu palaute on käsitelty.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.