Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 4 Mikkelin kaupungin joukkoliikenne

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupungin joukkoliikenneinsinööri Liisa Heikkinen kertoo joukkoliikennekäytännöistä ja periaatteista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että joukkoliikenneinsinööri kertoi 1.11.2022 voimaan tulleista joukkoliikennehankinnoista, erityisesti maaseutuliikenteestä.Maaseudulla kutsuliikenne lakkautettiin tuolloin vähäisen käytön vuoksi.

Merkittiin, että joukkoliikenneinsinööri poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päättyessä klo 14.05. Samaan aikaan poistui kokouksesta varajäsen Pirkko Rönkkö.

Liitteenä esitys.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.