Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 3 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys ja valitaan pöytäkirjantarkastajat. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Grönlund ja Aija Himanen.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 19.1.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajat hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.