Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 11 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kevään vanhusneuvoston kokousajat:

Tiistai 14.2. klo 13

Tiistai 21.3. klo 13

Keskiviikko 26.4. klo 13

Tiistai 23.5. klo 13

Kokouspaikat ilmoitetaan erikseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään kokousajat tiedoksi. Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Merkittiin tiedoksi kevään kokousajat.

Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 14.56.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.