Vanhusneuvosto, kokous 17.1.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 5 Hyvää elämää ikääntyneille - Mikkelin kaupungin ikäohjelma 2025

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Lakisääteinen ikäohjelma on valmisteilla Mikkelin kaupungille. Hyvinvointikoordinaattori esittelee valmistelun tilanteen vanhusneuvostolle.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.