Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 89 Palautelaatikoiden palautteet

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käydään läpi mahdolliset palautelaatikoiden palautteet ja aloitteet sekä tehdään tarvittavat toimenpiteet niiden suhteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, ettei palautelaatikoissa ole ollut palautteita.