Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2023

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys ja valitaan pöytäkirjantarkastajat.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Risto Korhonen, risto.korhonen@ppf.inet.fi

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Himanen ja Aila Hänninen. 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 16.11.2023 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

 

Päätös

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Aila Hänninen ja Tuula Lahtinen.