Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Terveiset lautakuntien kokouksista ja vanhusneuvoston esitykset lautakuntiin

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Kuullaan terveiset lautakunnista ja evästetään vanhusneuvoston edustajia tulevien kokousten asioihin. 

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunnassa on talousarviokäsittelyssä asiat hyväksytty ehdotusten mukaisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.