Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Suomenniemen Metsätähti yksikön toiminnan kehittäminen

MliDno-2019-1782

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Essote on lopettanut Suomenniemen Metsätähden käytön tehostetun palveluasumisen yksikkönä. Tällä hetkellä Metsätähdessä on lääkärin vastaanotto ja kotihoidon tiloja. Suomenniemellä on virinnyt ajatus Metsätähden muuttamiseksi yhteisöllisen asumisen yksiköksi, joka toimisi samalla kylätalona ja erilaisten tapahtumien järjestämispaikkana. Suomenniemellä on jo ilmennyt selvää kiinnostusta asunnon asuntojen vuokraamiseksi Metsätähdestä. Asia on ollut julkisesti esillä ja asumisesta kiinnostuneilta kootaan yhteydenottoja. Kartoitustyö on vielä kesken. 

Kiinteistö on hyvällä paikalla ja sinne on helppo tuottaa erilaisia palveluita. Kiinteistön omistavat Mikkelin kaupunki ja Suomenniemen tukiasuntoyhdistys. Metsätähden muuttaminen yhteisöllisen asumisen yksiköksi muidenkin kuin kotipalveluasukkaiden osalta edellyttää kiinteistön käyttötarkoituksen muuttamista.

Vanhusneuvosto pitää tärkeänä, että Metsätähden käyttömahdollisuudet ja –edellytykset yhteisöllisen asumisen yksikkönä tutkitaan tarkkaan. Metsätähti on hyvä esimerkki siitä, kuinka paikallisesta tarpeesta ja paikallisesta aloitteesta voi syntyä uudenlainen yhteisöllisen asumisen yksikkö, joka antaa Mikkelin kaupungille mahdollisuuden selvittää laajemminkin paikallisista aloitteista syntyviä ja paikallisiin olosuhteisiin pohjautuvia asumisratkaisuja.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto päättää koota lausunnon yhteisöllisen asumisen mahdollisuuksien kartoittamiseksi ja tukemiseksi Mikkelin kaupungissa. Lausunnon tekemisessä käytetään hyväksi Metsätähden markkinoinnin aikana syntyneitä kokemuksia ja näkemyksiä. Vanhusneuvosto nimeää työryhmän lausunnon tekemiseksi. Työryhmä voi luovuttaa lausunnon eteenpäin tarvittaessa jo ennen vanhusneuvoston seuraavaa kokousta. 

Päätös

Suomenniemen aluejohtokunta on järjestänyt asuntoesittelyn Metsätähdessä. Esittelyssä kiinnostuneita tutustujia oli yli sata henkilöä. Muun muassa alueen vapaa-ajanasukkaat ovat olleet kiinnostuneita. Käyttötarkoitus kiinteistöllä on määritelty tehostettuun palveluasumiseen. Tämä vaikuttaa kiinteistön käyttöön ja käyttötarkoituksen muutos on perusteltua.

Lausunnon laatimista varten työryhmään nimettiin Risto Korhonen ja Raimo Himanen yhteistyössä joko vanhusneuvoston sihteeri Arja Väänäsen tai rehtori Matti Laitsaaren kanssa. 

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvoston laatima aloite liitteenä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin. 

Merkitään, että aloitteen luovutti kaupungintalolla 4.11.2019 kaupunginjohtajalle ja kaupunginhallituksen puheenjohtajalle vanhusneuvoston varapuheenjohtaja Risto Korhonen, sihteeri Arja Väänänen ja rehtori Matti Laitsaari


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.