Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Seniorilounaat

Valmistelija

 • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Seniorilounaat on sovittu pidettäviksi Mikkelin kaupungin virastotalon lounashuoneella perjantaisin klo 12.00 seuraavasti: 

 • 24.1.2020
 • 21.2.2020
 • 20.3.2020
 • 24.4.2020
 • 22.5.2020
 • 28.8.2020
 • 25.9.2020
 • 9.10.2020
 • 23.10.2020
 • 27.11.2020

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.