Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 85 Muut asiat/Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnan asiantuntijajäsen vanhusneuvoston kokouksissa

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvostoon on asiantuntijaksi kutsuttu Mikkelin tuomiokirkkoseurakunnasta diakonissa Tarja Nousiainen.

Keskiviikkona 11.12.2019 klo 13.00 - 14.00 vanhusneuvosto esittäytyy Omatorilla. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi. 

Päätös

Merkittiin.

Lisäksi merkittiin tiedoksi seuraavaa: 

  • Diakonissa Tarja Nousiainen toivotetaan tervetulleeksi jatkossa asiantuntijajäseneksi vanhusneuvostoon.
  • Essoten vanhus- ja vammaisneuvostossa on käsitelty vanhuspalvelulain muutosta.
  • Essoten alueellinen vammaispoliittinen ohjelma valmistuu alkuvuodesta 2020.
  • Vanhusten viikolla oli monenlaista ohjelmaa ja eri alueilla Mikkelissä.
  • Miten asiakkaan asema ja oikeudet turvataan – koulutuksessa on ilmennyt, että alueen toiminnot ovat asianmukaisia.
  • Valtakunnallisessa vanhusneuvostopäivässä on digitaalisuus ollut vahvasti esillä sekä varautuminen vanhuuteen (kts. vanheneminen.fi).
  • Eläkeliiton Etelä-Savon piiri järjestää Mikaelissa vaikuttavuuspäivän pe 22.11. klo 9.30, avoin tilaisuus kaikille.
  • Liikkuva Mikkeli 2030 – ohjelman valmistelu on käynnistynyt. ikäihmiset kutsutaan kehittämistyöhön mukaan viimeistään alkuvuodesta 2020. 

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.