Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 87 Kokouksen päättäminen

Päätös

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.05. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.