Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 75 Kokouksen avaus

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Kokouksen alussa tutustutaan Olka-pisteeseen ja sairaalaan uusiin tiloihin palveluohjauspäällikkö Tuula Taivalantin johdolla. 

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.

Kokouksen alussa tutustuttiin Olka -pisteeseen ja sairaalaan uusiin tiloihin palveluohjauspäällikkö Tuula Taivalantin johdolla. Lisäksi Olka-hanke ja Esper-hanke esittäytyivät.

Olka -piste ja sotekioski on sairaalan aulassa kaikille avoimin matalan kynnyksen paikka, jossa on säännöllistä toimintaa sairaalassa kävijöille. Järjestöt ovat vertais- ja vapaaehtoistoimijoina pisteellä ja tarjoavat eri ryhmille tukea, tietoa ja ohjausta. Hiljaisuuden huone on aulan läheisyydessä kaikille avoin hiljentymishuone. Tutustuttiin Perhetaloon, johon on koottu perheiden eri palveluita saman katon alle neuvolasta lastensuojeluun.

Merkitään, että palveluohjauspäällikkö Tuula Taivalantti poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana esittelyn jälkeen. 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.