Vanhusneuvosto, kokous 14.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 78 Jalkineisiin asennettavat liukuesteet seniori-ikäisille mikkeliläisille

MliDno-2019-1783

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Matti Laitsaari, rehtori, Matti.Laitsaari@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupungille on aikanaan vuonna 2004 tehty kuntalaisaloite ja myös sitä tukeva valtuustoaloite ikäihmisten kenkien nastoittamisesta tai liukuesteiden hankkimisesta ikäihmisille ennalta ehkäisevässä mielessä. Asiaa käsiteltiin sekä kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa että teknisessä lautakunnassa, mutta ajatuksesta liukuesteiden tai kenkien nastoittamisen kustantamisesta ikäihmisille luovuttiin eivätkä aloitteet johtaneet käytännön toimenpiteisiin.

Yhtenä perusteluna asian käsittelyssä oli muun muassa se, että kenkien nastoittamisen ohella on myös muita terveyttä edistäviä yksilövalintoja, joita ei tule saattaa yhteiskunnan maksettaviksi. Käsitys ennalta ehkäisevästä työstä ja ennalta ehkäisevistä toimista on kuitenkin yli kymmenen vuoden aikana muuttunut. Julkisten toimijoiden kannattaa panostaa ennalta ehkäisyyn muun muassa silloin, kun on todennäköistä, että panostus tuo itsensä takaisin tavalla tai toisella sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Kaupunki on vuosien mittaan saanut käyttöönsä testamenttivaroja, joita on käytetty erilaisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Kenkien nastoittaminen tai liukuesteiden hankkiminen ikäihmisille olisi vanhusneuvoston mielestä oivallinen kohde testamenttivarojen käytölle, jos asialle ei ole muuta kautta rahoitusta löydettävissä. Jos testamenttivaroja riittää myös vastaisuudessa, voisi niiden käyttäminen tähän tarkoitukseen olla toistaiseksi voimassa oleva käytäntö.

Päätösehdotus

Esittelijä

Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Vanhusneuvosto esittää elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtajalle ja edelleen kaupunginjohtajalle, että kaupungin testamenttivaroista kohdennetaan 10 000 euroa ikäihmisten kenkien nastoittamiseen tai liukuesteiden hankkimiseen ikäihmisille. Kohderyhmän määrittely ja muut esteiden jakoperusteet ja -käytännöt voidaan määritellä normaalina valmistelutyönä.

Päätös

Vanhusneuvosto päätti valmistella pienellä työryhmällä seuraavaan kokoukseen esityksen liukuesteiden kustantamiseen perintövaroista. Esitykseen sisällytetään budjetointi ja esitys käytännön järjestelyistä. 

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Merkitään tiedoksi hakemuksen tilanne. 

Päätös

Todettiin, että valmistelu jatkuu. Päätettiin, että hakemus valmistellaan huolellisesti ja tavoitellaan rahoitusta ja liukuesteiden hankkimista jakoon ennen vuoden 2020 liukkaiden kelien tuloa. Vanhusneuvosto tarjoutui osallistumaan liukuesteiden jakeluun talkoohenkisesti.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.