Vanhusneuvosto, kokous 10.8.2021

§ 39 Kokouksen työjärjestys ja pöytäkirjantarkastajien valinta

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kokouksen alussa hyväksytään kokouksen työjärjestys. 

Päätösehdotus

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi.

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Aija Himanen ja Impi Jääskeläinen. 

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti torstaina 12.8.2021 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa.