Vanhusneuvosto, kokous 10.8.2021

§ 38 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vanhusneuvosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään neljä jäsentä on läsnä. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Hannu Karttunen, hankarttune@gmail.com

Puheenjohtaja toteaa kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.