Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Tämän kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Reijo Hämäläinen ja Timo Petäjämäki.

Pöytäkirja tarkastetaan sähköisesti 11.4.2024 ja on sen jälkeen nähtävänä kaupungin yleisessä tietoverkossa. 

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.