Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut esille tulevat asiat

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Käsitellään seuraavien asioiden edistämistä

- kaupungin liikuntapuolelle/ kirjastolle lainattavien soveltavan liikunnan välineiden hankinta

- Mikkelin kesäteatterin invakatsomon esteettömyys pyörätuolin käyttäjille (hiekka/sora)

- satamaan menevän kevyenliikenteen väylän esteettömyydessä on parannettavaa (kysytään liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola)

- äänestyspaikkojen esteettömyys

Kuulo- ja näkövammaisia äänestäjiä on hyvä huomioida äänestyspaikoissa ja etenkin ennakkoäänestystä suunnitellessa olisi hyvä olla tiedot esillä mitkä niistä ovat esteettömät millekin kohderyhmälle.

Presidentinvaalien äänestyspaikat eivät olleet kaikkialla esteettömiä. Olisi hienoa, jos esteettömyydestä löytyisi tietoa saavutettavasti, kuten esimerkiksi tässä Lappeenrannan kaupungin linkissä: https://www.lappeenranta.fi/fi/kaupunki-ja-paatoksenteko/vaalit/vaalipaivan-aanestyspaikkojen-esteettomyys

Hyvää on, että esteettömyysasioina on huomioitu mm. käytettävissä olevat suurennuslasit ja induktiosilmukat. Lisäksi olisi hyvä, jos allekirjoituskehikko kuuluisi sekä ennakkoäänestyksen että varsinaisen äänestyksen vakiovarusteisiin, sen avulla näkövammainen tai sokea henkilö saa allekirjoitettua lappuset helposti. Myös äänestyspaikkojen valaistuksella on merkitystä siihen, miten sujuvasti näkövammaisen äänestäminen käy.

- kaupungin asianhallintajärjestelmän saavutettavuus

- Equal Art Mikkeli -tapahtuman järjestäminen 2024

- vierailu Saimaanportin yhtenäiskoulussa

- kuljetuspalveluiden tilanne 1.2. lukien. Siinä oli myös yksi iso mutka, että kuulovammaisten tilaustekstiviestinumero on otettu käyttöön vasta julkisen huomautuksen jälkeen. Tämä ei ole toivottava menettely, että osa vammaisryhmistä rajataan pois uuden järjestelmän käyttöönotossa vaan sen tulee olla heti kaikkien palveluun oikeutettujen saavutettavissa eikä porrastetusti. 

 

Päätös

Merkittiin, että

- soveltavan liikunnan välineiden hankitaan toivotaan liikuntavälineitä sekä talvi- että kesäliikuntaan. Nämä olisivat kaikille vapaasti lainattavissa. Hankittavista liikuntavälineistä on hyvä tehdä kysely mm. vammaisjärjestöille.

- Mikkelin kesäteatterin invakatsomon esteettömyysasiaa edelleen selvitetään.

- satamaan menevän kevyenliikenteen väylän esteettömyydessä on parannettavaa, asiaa hoidetaan edelleen.

- äänestyspaikkojen esteettömyysasiasta keskusteltiin. Käsitellään asiaa edelleen seuraavassa kokouksessa.

- kaupungin asianhallintajärjestelmä ei ole saavutettava. 

- Equal Art Mikkeli -tapahtuman järjestäminen 2024

- vammaisneuvoston vierailu Saimaanportin yhtenäiskouluun suunnitellaan

 


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.