Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman esittely

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin seudun kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma hyväksyttiin Mikkelin kaupunginvaltuustossa 18.3.2024. Liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola esittelee vammaisneuvostolle ohjelman suunnitelmia estettömyysnäkökulmasta. Esitys liitteenä.

Liitteenä hyväksytty kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi. Merkittiin, että liikennesuunnittelija Eija Yli-Halkola oli kokouksessa klo 16.30-17.20 ja poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn päättyessä.

Merkittiin, että Sanna Paasonen saapui kokoukseen klo 16.45 tämän pykälän käsittelyn aikana.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.