Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lautakuntien terveiset

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan lautakuntien terveiset. Vammaisneuvosto antaa evästyksensä tuleviin kokouksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin, että kaupunkikehityslautakunnassa on käsitelty torisääntöä. Torille on suunniteltu kolme esteetöntä pöytää torin keskipaikkeille kaikille vapaasti käytettäväksi.

Osallistuvalla budjetoinnilla esitetyt investointikohteet on hyväksytty kaupungin eri alueille. 

Merkittiin, että vammaisneuvosto on antanut lupa- ja valvontajaostolle lausunnon suunnitellusta palvelutalosta Mannerheimintie 10 osoitteeseen.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.