Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Kokouksen päättäminen

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Puheenjohtaja päättää kokouksen.

Päätös

Merkittiin, että seuraavat kokoukset ovat ke 15.5. klo 16.30 ja ke 5.6. klo 16.30.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.26.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.