Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Kokouksen avaus

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Puheenjohtaja avaa kokouksen. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Puheenjohtaja avaa kokouksen. Todetaan läsnäolijat.

Päätös

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30 ja totesi läsnäolijat.

Merkittiin, että kokoukseen osallistui harjoittelija Aada Perintö.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.