Vammaisneuvosto, kokous 9.4.2024

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Eloisan vammaisneuvoston ja lautakuntien terveiset

Valmistelija

  • Arja Väänänen, hyvinvointikoordinaattori, arja.vaananen@mikkeli.fi

Kuvaus

Kuullaan terveiset Eloisan vammaisneuvostosta ja lautakunnista. Vammaisneuvosto antaa evästyksensä tuleviin kokouksiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Kauko Väisänen, vaisanen.kauko@gmail.com

Merkitään tiedoksi terveiset Eloisan vammaisneuvostosta ja lautakunnista sekä vammaisneuvoston evästykset.

Päätös

Merkittiin, ettei kokouksia ole ollut.

Merkittiin, että kuljetuspalveluasioissa on huomautettavaa mm. laskutusasioissa, tilausasioissa, virka-ajan ulkopuolella vaikea saada yhteyttä, uuden järjestelmän toimimattomuus, käyttäjien tiedot eivät ole siirtyneet uuteen järjestelmään, käyttäjät joutuvat päivittämään tietoja itse, palvelu ruuhkautuu, tekstiviestiasioinnissa haasteita. Omataksioikeus ei saisi estää soittoa keskukseen. Vammaiselle ei tulisi tulla tilannetta, ettei taksia saa. Uudessa järjestelmässä hyvää on yksi numero 24/7. Terveiset ja palautetta näistä viedään Eloisalle.


Muutoksenhaku

Päätökseen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.